субота, 28. мај 2011.

Društvene grupe

Neko:
- Uvek sam se pitao šta je to porodica?!
Pajaco:
- Ona je, pre svega grupa, pa tek onda sve ostalo: otac, sin, kćerka, majka...
Neko:
- Da, ali kakva grupa, skupina?
Pajaco:
- Ona je primarna grupa.
Neko:
- Ako je porodica primarna grupa onda znači da postoje i sekundarne grupe.
Pajaco:
- I primarne, i sekundarne...
Neko:
- Sa pominjanjem društvenih grupa zalazimo na teren sociologije, zar ne Pajaco?!
Pajaco:
- Konje ubijaju, a sociologija je opšta i osnovna nauka o društvu. Međutim i tebe i mene nauka ne zanima previše, pa tako ni sociologija. Možda Marksa, Engelsa... Lenjina i Stanjina, ali tebe i mene sigurno ne!

(113.)

Нема коментара:

Постави коментар