петак, 12. јул 2013.

Davno zaboravljeni miris (sveopšti i sveobuhvatni mir)

Neko:
- Osobe koje vode evidenciju bilo čega nazivaju se evidentičari.
 Pajaco:
-  U vojsci su se  četni evidentičari nazivali - ćate.
Neko:
- Za mene je miris vojske, miris  naftalina koji se širi  u svim pravcima.
Pajaco:
- Nekada se vojska služila i bila obavezna, a sada...
Neko:
- A sada smo postali pacifisti! Nema više rata i ratovanja! Samo sveopšti i sveobuhvatni mir.

 (Da sam ja neko --- 114)

Нема коментара:

Постави коментар